Veliler İçin; Neden UED?

Veliler İçin; Neden UED?

Günümüz dünyasında yaşanan teknolojik gelişme, ülkelerin ve kültürlerin birbirine yakınlaşması, iş dünyasının çalışanlarından talep ettiği farklı donanım ihtiyaçları ve Türk eğitim kurumlarının öğrencilerimiz için bunları karşılamakta yetersiz kalması, öğrencilerimizi ve ailelerini yurtdışında arayışlara itmektedir. Bu nedenledir ki, yurtdışında eğitim alan Türk öğrenci sayısı her sene artmakta, yurtdışı eğitim danışmanlığı sektörü ise sürekli büyümekte ve sektöre hergeçen gün yeni firmalar eklenmektedir.

Bununla beraber, ülkemizde, yurtdışı eğitim konusunda eğitim danışmanlığı hizmeti veren firmaların ancak bir kısmı, gerekli uzmanlık ve tecrübe seviyesine ulaşmış firmalardır. Bu nedenledir ki zaman zaman hem öğrenci ve velilerinin hem de yurtdışı eğitim kurumlarının güç durumlara düştükleri görülmektedir. Sonuçta bu olumsuz durum, yurtdışı eğitim danışmanlığı firmaları hakkında olumsuz bir önyargı yaratarak tüm sektörü etkilemektedir. Nitekim derneğimiz tarafından yapılan anketlerde, yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerin birçoğunun “Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Firmalarının hiçbirine” yada “çoğuna güvenmedikleri”ni belirttikleri görülmüştür.

UED'nin hayata geçirilişi ise işte tam bu noktada ortaya çıkan güven bunalımının aşılması amacını taşımaktadır. Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği UED, yurtdışı eğitim danışmanlığı alanında faaliyette bulunan bütün firmalara açık olmakla beraber, belirlediği yüksek üyelik kriterleri ile belirli bir uzmanlık ve kalite seviyesine ulaşmış firmaları kendi bünyesi etrafında toplamaktadır.

Velilerimizin daha huzurlu bir süreç yaşayabilmeleri için UED, üyesi olan kuruluşların, her türlü faaliyetinde bir denetleme mekanizması görevini üstlenmektedir. Ayrıca derneğimiz, üyelerinin sektördeki değişimleri rahatlıkla takip edebilmesi amacıyla hem kendi bünyesinde hem de ülkemizdeki yabancı temsilciliklerin eğitim ve vize departmanları ile beraber eğitim çalışmaları yürütmekte, konsolosluklar ve yurtdışı okulların yetkilileri nezdinde yapılan toplantılarla, üyelerinin hizmet kalitesinin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Öğrencileri, üyesi olan güvenilir firmalara yönlendirerek, öğrenci ve velilerinin karşılaşabileceği problemleri minimuma indiren derneğimiz, ayrıca üyesi olan yurtdışı eğitim danışmanlık firmalarından hizmete güvence vermekte, bir öğrenci yada velisinin şikayeti durumunda şikayet ve çözüm üretme merci rolünü üstlenmektedir. UED, öğrenci ve velilerimizin memnuniyetini, en büyük başarısı olarak görmektedir.

Bu nedenle yurtdışında eğitim almak isteyen tüm öğrenci velilerimize, sektörün lider kuruluşlarından oluşan Ued üyelerine danışmadan hareket etmemelerini tavsiye ediyoruz.

Ayrıca; velilere yararlı olabilecek ve yurtdışında eğitimle ilgili kafanızdaki sorulara yanıt bulabileceğiniz,

yurtdışındaki eğitim kurumlarının profilleri,

yabancı dil eğitim programları ve yaz okulları

yüskek öğrenim programları,

sertifika ve diploma programları,

work and travel, au&pair, staj gibi çalışma programları

vizeler,

konaklama alternatifleri,

yurtdışı seyahat sigortası hakkında bilmek istedikleriniz...

hepsi bu linkte

Haydar Yücebaş Sokak No:1 Mediha Can Korel İş Merkezi Kat:2 Ofis:9-10 Kadıköy - İSTANBUL

Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın gerektirdiği kalite standartlarını oluşturuyoruz.

E-Bülten Üyeliği

E-bültenimize üye olarak, yurtdışı eğitim alanındaki son gelişmelerden haberdar olun.

Okullarımızı Tanıyalım